Salgsbetingelser HekkanBurger.no

Hekkan, vi har her forsøkt å gjøre våre salgsbetingelser forståelig for burgerelskere og andre vanlige folk. Ta kontakt med oss om du fortsatt lurer på noe!

Betaling
Det tilbys sikker betaling med Vipps via Vipps, og VISA/Mastercard/AMEX/Diners via Verifone. 

Selger:
Bedre Burger 1 AS
Vågsgata 15
4306 Sandnes
Norge
Organisasjonsnr: NO  917 839 247 MVA

E-post: post@hekkanburger.no


Kjøper:
Personen som er registrert som kjøper i bestillingen.

Priser og merverdiavgift

Alle priser på nettstedet er i Norske Kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift.

Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av pengene tilbake, en tilgodelapp, erstatningsvare eller senere levering. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere varelinjene som er berørt av avviket.

Frakt

Vi frakter ikke varer. Frakt er derfor ikke relevant.

Betalingsvilkår

Du kan bruke VISA/Mastercard/AMEX/Diners og Vipps når du handler. 

Personopplysninger

Selger behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Se egen informasjon her: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/

Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet med andre eksterne register. Bedre Burger AS vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger uten samtykke.


Kortinformasjon

Når du handler hos Selger blir betalingen behandlet av Elavon, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Avbestilling

•    Når bestilling er sendt, kan den ikke endre eller avbestilles

•    Fjerning av ingredienser reduserer ikke prisen

•    Endring av ingredienser belastes i henhold til gjeldende priser


Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Selger skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

Angrerett

Angrerettloven gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp, men merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettlovens § 22 for tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt. Så f.eks en Hekkans god burger og andre enkelte mat- og drikkevarer (eksempelvis frukt og grønt, ferskvarer, bestillingsvarer, samt kjøl- og frysevarer), vil den generelle angrefristen ikke gjelde. Er du spesielt interessert kan du les om unntakene i Angrerettloven.

Hvis du derimot har fått en feil i bestillingen — eller maten vår ikke holder god nok kvalitet — er dette omfattet av vår HBKG (Hekkansburgerkvalitetsgaranti) og du kan ta kontakt med oss og vi gjør et nytt forsøk (eller når det er helt krise pengene refundert). Husk at vår burger smaker best når den er rykende fersk.

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

Henting og forsinkelse

Ved hentepunktskjøp (Takeitaway) skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Ved evt. hjemleveringskjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Ved hjemlevering leverer vi til dørterskelen. På næringsadresser leverer vi til dørterskel/resepsjon. Vi har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Ved forsinket levering på mer enn 1 time står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt. Dersom du hever kjøpet vil tilbakebetaling skje innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Hekkan Burger forbeholder seg rett til leveringsnekt til enkeltpersoner, husstander eller adresser, og uten å oppgi årsak. Det påhviler kunden å sørge for at leveringen kan gjennomføres etter avtalen på en anstendig og sivilisert måte. Dersom sjåfører eller annet personell som utfører tjenester for Hekkan burger uttrykker ubehag eller oppfatter noen del av vår varelevering som støtende eller truende, enten for seg selv eller andre, kan kundeforholdet avsluttes umiddelbart og uten erstatning.

Selvfølgelig tar ikke Hekkan burger ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt.

Uavhentede varer

Varer som ikke blir hentet på avtalt utleveringssted blir belastet med bestilt beløp.

Kommunikasjon

Siden opprettelsen av en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste.

Kommunikasjonen kan blant annet skje til oppgitt telefonnummer, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom app/nettside. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for mer informasjon.

Brukeres øvrige plikter

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

•    Påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto,

•    Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon,

•    Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for,

•    Å oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Hekkan Burger mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

•    Følge norsk lov. Ved mistanke om lovstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

•    Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre

•    Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt

•    Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.